top of page

Over mij...

Mathilde Leendertse - Venderbos (1985)

Met veel passie en plezier heb ik in het onderwijs gewerkt.

Als groepsleerkracht, vakleerkracht en rugzakbegeleider. In het reguliere onderwijs en op een cluster 2 school (kinderen met spraak- /taal- /gehoorproblemen/autisme). Met alle leeftijden van de basisschool (en ook met tieners - via clubwerk) heb ik ervaring.

De sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van kinderen boeit mij enorm. In mijn optiek zijn het welbevinden van een kind en een goede sfeer in een groep een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Dit zou dus ook de hoogste prioriteit van iedere leerkracht moeten zijn! Dat wat een kind op sociaal-emotioneel gebied leert, gaat een leven lang mee. Dat zijn lessen waarmee een kind een weg met zichzelf en anderen in deze wereld leert vinden.

De creativiteitsontwikkeling is mijns inziens ook erg belangrijk, maar krijgt helaas op veel scholen maar weinig aandacht. Terwijl juist de creatieve vakken op een ontspannen, positieve manier kunnen bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, het welbevinden en een goede sfeer in een groep. Bij de creatieve vakken worden de gemiddeld "hogere" én "lagere" intelligente kinderen tegelijkertijd aangesproken. De creatieve vakken zouden gecombineerd kunnen worden met andere vakken, zodat "taaie" stof beter beklijft, omdat je een andere (creatieve) intelligentie aanspreekt om iets te leren.

"Samenwerken aan een project of uit je comfort-zone moeten stappen om je unieke zelf te laten zien in een creatie; dát is leren op een ander niveau en aan meerdere competenties tegelijk!"

Lessen rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling én de creativiteitsontwikkeling dragen dus op een brede manier bij aan het begeleiden van kinderen naar volwassen mensen. Mensen met gezond én creatief verstand, met zelfvertrouwen, respect voor elkaar, de kunst van kunnen samenwerken, etc... Daar draag ik graag aan bij!

Mijn weg van rups tot vlinder...

Zelf ben ik lange tijd een "rupsje-nooit-genoeg" geweest; ik heb veel interesses en me altijd met meer dan 100% in gezet, maar het was in mijn ogen vaak niet genoeg wat ik deed en kon altijd beter. Door gezondheidsomstandigheden kwam ik tot stilstand en "in mijn cocon" besefte ik dat het voortaan anders moest. Ik moest keuzes maken. Dat resulteerde in de keuze dat ik, hoewel ik nog steeds een grote passie en visie voor onderwijs heb, me heb onttrokken aan de werkdruk van groepsleerkracht.

Nu ontdek en zoek ik naar nieuwe manieren waarbij ik me met mijn talenten kan inzetten voor kinderen, wellicht hun ouders en wie weet leerkrachten en onderwijs!

Mijn eigen creativiteit, inlevingsvermogen, geduld, kennis en ervaring als leerkracht en rugzakbegeleider wil ik hierbij blijven inzetten. Activiteiten en begeleiding aanbieden die bij mij passen. Zo is "De gele vlinder" ontstaan. Deze website houdt u op de hoogte van mijn ontwikkeling, mijn mogelijkheden en evt activiteiten die ik aanbied. 

Vanaf maart 2016 mag ik mij vakdocent dansexpressie noemen en geef ik af en toe dansexpressielessen (zie dansvlinder) bij jeugdcentrum Don Bosco (of op aanvraag).

Ook geef ik individuele begeleiding aan kinderen die sociaal-emotioneel vastlopen of in een leergebied. (zie hupserderups).

Ik werk met hulp van mijn voelsprieten en vanuit mijn kennis en ervaring als mens, leerkracht en rugzakbegeleider. Ik zoek nog naar manieren om mijn kennis op het gebied van coaching te vergroten.

In mijn vrije tijd dans en schrijf ik graag, maak ik muziek, speel ik soms theater en schilder ik af en toe. Dat zijn allerlei creatieve activiteiten die ik graag inzet voor mijn eigen ontspanning en die ik kan inzetten om te leren, inspireren en uitdagen. (zie vlindertuin) Daar groei en geniet ik ondertussen zelf ook nog steeds van!

Heeft u nog vragen? stel ze gerust!    (zie contactformulier)                                                                                                                                                      

                                                               

                                                                  Mathilde

"Het proces van rups tot vlinder fascineert mij. De verschillende fases zijn onontkoombaar. Groeien kost tijd en goed voedsel...

Het kan lijken alsof je niet meer verder komt, cirkeltjes denkend in je cocon.. toch is dat het einde niet. Uiteindelijk zul je tot de ontdekking komen dat je een prachtige vlinder (aan het worden) bent die op zijn/haar eigen wijze mag rondfladderen in deze wereld!"

zomer 2016 frankrijk.jpg

Anderen over Mathilde:

"Onze beide hulpvragen zijn goed uitgewerkt door regelmatige afstemming. We waarderen je openheid, prettige communicatie en zorgvuldigheid. Als ouders hebben we de nodige handvatten gekregen. Onze dochter vond de sessies prettig. Ze heeft zichzelf beter leren kennen. We zouden je zeker aanbevelen, vanwege je betrokkenheid en je vermogen om inzicht te kunnen bieden aan het kind. De sessies waren een prettige combinatie van spelen, knutselen, vertellen en leren."

(Ouders over individuele begeleiding van hun kind zie: hupserderups)

"Het contact en de begeleiding was direct erg fijn. We hebben een email gestuurd met onze vragen en daar reageerde Mathilde op met wat zij kon doen. Onze dochter voelde zich erg op haar gemak vanaf het begin, dat was voor ons heel belangrijk. We wisten niet precies wat we moesten verwachten, maar Mathilde ging op verschillende manieren met onze vraag aan de slag. Dit sloot aan bij onze hulpvraag en werd met af en toe evalueren met ons bijgesteld. We merken dat onze dochter wat beter om kan gaan met negatieve emoties en eerder probeert als ze iets nog niet kan. Ze staat positiever in het leven dan een aantal maanden geleden."

(Ouders over individuele begeleiding van hun kind zie: hupserderups)

"Je bent beter dan gemiddeld - denk ik - in het kinderen in hun kracht zetten. Je kijkt goed naar welke talenten een kind heeft en

kunt die uitdagen en bevestigen."

(Renske Smit, oud-collega en moeder oud-leerling)

 

"Je grootste talent vind ik (naast een heleboel andere) je creativiteit, ook in het onderwijs buit je die goed uit. Dus niet alleen mooie dingen maken, maar ook; hoe daag ik kinderen uit tot leren? Creatief omgaan met onderwijs."

 

(Marjolein de Gelder, oud-collega)

"Mathilde Venderbos heb ik leren kennen als een heel intelligent en kunstzinnig persoon. Door haar eigen ervaring en inzicht gesteund is ze een prima begeleidster van kinderen. In combinatie met mijn vakgebied (beeldende kunst) zou ze haar kwaliteiten goed kunnen toepassen."

(Marijke Bouthoorn - Verschoor, docent beeldende kunst)

"Wat jij heel goed kan? Verbinding maken met kinderen. Wat een leuke, creatieve ideeën en insteek heb je altijd! ik wou dat je de juf van mijn kinderen was..."

(Elziena Taute, vriendin)


"Talenten van Mathilde zijn: haar fijngevoeligheid, zich heel goed kunnen inleven in een ander. En daarnaast creatieve en originele ideeën hebben. Dingen verzinnen; fantasierijk en inventief." 

(Dorimieke, Joni en Monique, zussen)

bottom of page