top of page

Hupserderups individuele begeleiding / coaching

 
Een rups wordt niet in één dag vlinder...
 
Zo is ook uw kind niet van de één op de andere dag volwassen. Het onderwijs en alle ervaringen die uw kind opdoet, zijn als het voedsel dat een rupsje tot zich neemt om uiteindelijk uit te groeien tot een unieke vlinder; uw kind tot een eigen individu.
 
Soms kan uw kind, uw "rupsje", wat extra aandacht of support gebruiken. Dat kan via "hupserderups" waarin de aanmoediging klinkt: "hup, hup, mooie rups!"
 
Heeft uw kind problemen met een bepaald vak of vakgebied op school?
(bijv. met lezen, rekenen, klokkijken, topografie leren, huiswerk, ..., etc)
Of is uw kind onzeker en heeft het hulp nodig om te groeien in zelfvertrouwen?
Heeft uw kind moeite met samenspelen of samenwerken? Is uw kind vaak boos of verdrietig? Zit uw kind niet lekker in z'n vel en weet u niet hoe dat komt?  
In een volle klas is er niet altijd tijd om kinderen individueel te helpen. Soms kan een kind zich ook goed aanpassen en lijkt er in de klas niets aan de hand. Toch kan uw kind moeite hebben met een bepaald vak of op een bepaald vlak. Misschien is het niet zo ernstig, maar zou u er toch eens over willen praten met iemand van buitenaf? Dat kan (heel laagdrempelig) bij "De gele vlinder". Een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek is gratis.

Werkwijze individuele begeleiding via "Hupserderups"

Wellicht kan ik iets voor uw kind betekenen in de vorm van bijles of "speeltijd" waarbij verschillende creatieve middelen worden ingezet om uw kind verder te helpen. Uw kind komt in principe bij mij thuis. We spelen/werken in een kamer die ik daarvoor heb ingericht, waar ik de begeleiding kan bieden in een rustige setting.

Tijdens een kennismakingsgesprek luister ik goed en kijk ik met u mee naar de situatie. We brengen de knelpunten in kaart en denken samen na over wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen. In eerste instantie zal ik vooral luisteren en meedenkenDaarna zal ik uw kind uitnodigen kennis te maken en observeren. Door te observeren en samen in gesprek te gaan, kan ik helpen ontdekken waar uw kind moeite mee heeft of wat er dwars zit. Ook kijken we of er een klik is, dat is m.i. een voorwaarde om in vertrouwen te kunnen groeien.
Gaat de problematiek boven mijn pet, dan zal ik u doorverwijzen naar andere begeleiding of nader onderzoek. Is de problematiek voor mij behapbaar en denk ik in een aantal begeleidingsmomenten vooruitgang te kunnen boeken, dan zal ik met u afspreken waar ik met uw kind aan ga werken, wanneer we dat evalueren en ook weer af zullen ronden.
Zo kan ik bijv. met uw kind zoeken naar de juiste foefjes om iets te begrijpen of te onthouden, of met creatieve middelen/spelenderwijs werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ik zal werken vanuit het principe van meervoudige intelligentie waardoor uw kind inzicht krijgt in zijn/haar sterke en zwakkere kanten. Daarmee kunnen we ook werkbare leerstrategieën ontdekken en komen we erachter wat een prachtige, unieke "vlinder" uw kind (aan het worden) is! 
En dát kan nou net dat zetje zijn waardoor uw kind weer verder kan; met zichzelf, in de thuissituatie, in de klas of met een bepaald vak.

Voorbeelden van onderwerpen waar ik inmiddels ervaring mee heb:     

- werken aan zelfbeeld, faalangst en zelfvertrouwen 

- omgaan met boosheid, angst, verdriet / emotieregulatie

- omgaan met scheiding

- omgaan met verlies van een dierbare, rouwverwerking 

- begeleiden bij het leren lezen, klok kijken, tafels leren

- het signaleren van hoogbegaafdheid en dat uitleggen 

- begeleiden bij het plannen en organiseren van huiswerk 

(huiswerk doen is aan de tiener zelf, ik ben geen huiswerkbegeleider, maar kan wel wat handige tips en trucs geven)

Naast deze onderwerpen heb ik ook kennis van pesten, autisme en AD(H)D. Ik bied maatwerk en in nieuwe onderwerpen verdiep ik mij uitvoerig. Ook heb ik een netwerk wat ik in zet wanneer ik met een (nieuw) onderwerp bezig ben.

Ik werk met hulp van mijn voelsprieten en vanuit mijn kennis en ervaring als mens, leerkracht en rugzakbegeleider (zie: over mij). Omdat ik deze begeleiding aan iedereen wil kunnen bieden vraag ik een vrijwillige bijdrage / onkostenvergoeding (in overleg naar wat je te besteden hebt) om te kunnen investeren in het vergroten van mijn kennis en materialen. Ook ouders met een laag inkomen kunnen hierdoor bij mij terecht.
Informeer naar de mogelijkheden via email of het contactformulier!

Wilt u meer weten over mijn manier van werken?

Lees dan mijn blog over coachen.

20220712_123616.heic
bottom of page