top of page

Hupserderups individuele begeleiding

 
Een rups wordt niet in één dag vlinder...
 
Zo is ook uw kind niet van de één op de andere dag volwassen. Het onderwijs en alle ervaringen die uw kind opdoet, zijn als het voedsel dat een rupsje tot zich neemt om uiteindelijk uit te groeien tot een unieke vlinder; uw kind tot een eigen individu.
 
Soms kan uw kind, uw "rupsje", wat extra aandacht of support gebruiken. Dat kan via "hupserderups" waar de aanmoediging in klinkt; "hup, hup, mooie rups!"
 
Heeft uw kind problemen met een bepaald vak of vakgebied op school?
(bijvoorbeeld met lezen, rekenen, klokkijken, topografie leren, huiswerk, ..., etc)
 
Of is uw kind onzeker en heeft het hulp nodig om te groeien in zelfvertrouwen?
Heeft uw kind moeite met samenspelen of samenwerken? Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel en weet u niet hoe dat komt?
In een volle klas is er niet altijd tijd/aandacht om kinderen individueel te helpen. Soms kan een kind zich ook goed aanpassen en lijkt er in de klas "niets" aan de hand. Toch kan uw kind moeite hebben op een bepaald vlak. Het is misschien niet zo ernstig, maar u zou er wel eens over willen praten met iemand van buitenaf? Dat kan (heel laagdrempelig) bij "De gele vlinder". Een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek is gratis.

Werkwijze individuele begeleiding via "Hupserderups"

Wellicht kan ik iets voor uw kind betekenen in de vorm van bijles of "speeltijd" waarbij verschillende creatieve middelen worden ingezet om uw kind te helpen. 

Tijdens het kennismakingsgesprek luister ik goed en kijk ik met u mee naar de situatie. We brengen de knelpunten in kaart en denken samen na over wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen. Mijn taak is in eerste instantie meedenken en adviseren.
Indien nodig (en alleen met uw toestemming) zoek ik contact met de leerkracht van uw kind om de begeleiding op de schoolsituatie van uw kind te laten aansluiten.
Het is waardevol als externe hulp en school kunnen samenwerken. Ik kan de leerkracht vragen naar de situatie in de klas en andersom mijn observaties en advies geven. Indien nodig zal ik uw kind observeren op school of thuis. Door te observeren en samen in gesprek te gaan, kan ik helpen ontdekken waar uw kind moeite mee heeft of wat er dwars zit.
Gaat de problematiek boven mijn pet, dan zal ik u doorverwijzen naar andere begeleiding of nader onderzoek. Is de problematiek voor mij behapbaar en denk ik in een aantal begeleidingsmomenten vooruitgang te kunnen boeken, dan zal ik met u afspreken waar ik met uw kind aan ga werken, wanneer we dat evalueren en ook weer af zullen ronden.
Zo kan ik bijv. met uw kind zoeken naar de juiste foefjes om iets te begrijpen of te onthouden, of met creatieve middelen/spelenderwijs werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen. Ik zal werken vanuit het principe van meervoudige intelligentie  waardoor uw kind inzicht krijgt in zijn/haar sterke en zwakkere kanten. Daarmee kunnen we ook werkbare leerstrategieën ontdekken en komen we erachter wat een prachtige, unieke "vlinder" uw kind (aan het worden) is! 
En dát kan nou net dat zetje zijn waardoor uw kind op weer verder kan; met zichzelf, in de thuissituatie, in de klas of met een bepaald vak.
Uw kind komt in principe bij mij thuis. We spelen/werken in een kamer die ik daarvoor heb ingericht. Daar kan ik begeleiding bieden in een rustige setting.
Indien wenselijk én mogelijk kan deze extra hulp bij u thuis of wellicht op de school van uw kind aangeboden worden.
Ik werk met hulp van mijn voelsprieten en vanuit mijn kennis en ervaring als mens, leerkracht en rugzakbegeleider (zie: over mij). Mijn kennis en ervaring op het gebied van coaching ben ik nog aan het vergroten, daarom vraag ik voorlopig alleen een vrijwillige bijdrage / onkostenvergoeding om te kunnen investeren in het vergroten van mijn kennis en materialen.
Informeer naar de mogelijkheden via email of het contactformulier!
In plaats van individuele begeleiding kunt u ook kiezen voor een sociale-vaardigheids-training om uw kind d.m.v dansexpressie te laten groeien op sociaal/emotioneel vlak. Zie voor meer informatie: hupserderups-sovatraining
bottom of page